organisatie

Verpakkingsketen B.V. (VPKT) is een uitvoeringsorganisatie van Stichting Afvalfonds Verpakkingen. VPKT is in 2017 opgericht om contracten te sluiten met partijen die verantwoordelijk zijn voor transport, op- en overslag, nascheiding, sortering en recycling van voornamelijk kunststof verpakkingsafval.

De leden van het operationele team zijn:

 • Tjaco Twigt (directeur)
 • Sandhya Jioet
 • René Kik
 • Patrick Veltman

Tevens zijn verbonden aan VPKT:

 • Joris van der Meulen
 • Hendrik Jan Graat
 • Frans Beishuizen
 • Jurgen van Vliet

De bestuurder van VPKT is Cees de Mol van Otterloo.

De Raad van Commissarissen van Verpakkingsketen B.V. houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie en adviseert de directeur en bestuurder. Daarnaast monitort de Raad de realisatie van de doelstelling van de B.V., de ontwikkeling van het vermogen (de financiële continuïteit), de legitimiteit van besluiten en handelingen en de governancestructuur. Dit doet de Raad rekening houdend met de kaders die aan de B.V. gegeven zijn door de aandeelhouder.

De Raad van Commissarissen van Verpakkingsketen B.V. bestaat uit de volgende leden:

 • Robbert de Vreede (voorzitter)
 • Frank van Kuijck
 • Koen de Snoo
 • Gerard Ehrismann (ambtelijk secretaris)